ბათუმის მერიასთან და საკონსტიტუციო სასამართლოსთან მემორანდუმი გაფორმდა