აკადემიური წერის ცენტრის ხელმძღვანელის თამარ ჩოკორაიას სტატია საქართველოში აკადემიური კეთილსინდისიერების კულტურის შესახებ საერთაშორისო რეფერირებად ჟურნალში გამოქვეყნდა