ბასკეთის კულინარიული ცენტრის წარმომადგენლის ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში