კავკასიის უნივერსიტეტის დელეგაციის ვიზიტი ვილდაუს გამოყენებითი მეცნიერებების ტექნიკურ უნივერსიტეტში