სამედიცინო განათლების მეთოდოლოგიური ტრენინგის სემინარი