კავკასიის ეკონომიკის სკოლის დეკანის ვიზიტი ლუბლიანაში