ვორქშოპი თემაზე „ინტერნეტი და მონაცემთა ანალიტიკა“