სტრატეგიული თანამშრომლობა კავკასიის უნივერსიტეტსა და საქართველოს ბანკს შორის