საერთაშორისო კონფერენცია: „ახალი ეპოქის დასაწყისი − საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921)“