ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი ადიზესის ინსტიტუტთან