ექსპორტის მენეჯერთა სასერტიფიკატო კურსის შემაჯამებელი ღონისძიება