ევროპული საჯარო სამართლის ორგანიზაციის დამფუძნებლის ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში