კახა შენგელია დაფოდილის საერთაშორისო უნივერსიტეტის დიპლომების გადაცემის ცერემონიალზე