კავკასიის უნივერსიტეტის წარმომადგენლების ვიზიტი ტუშას უნივერსიტეტში