ბათუმის საერთაშორსო საუნივერსიტეტო ჰოსპიტალის დირექტორის ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში