ელისო ჩინჩალაძის სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა კავკასიის სახელმწიფო მართვის სკოლაში