პროფესორი ერეკლე პირველი ევროკავშირის კვლევითი პროგრამის გამარჯვებულია