ევროპის დღე კავკასიის უნივერსიტეტის Erasmus+ ჟან მონეს პროექტების ფარგლებში