ევროპული სწავლების სამკუთხედი (TEESS) - შეხვედრები პროექტის შეფასების ეტაპზე