კურსდამთავრებულთათვის დიპლომების გადაცემის ცერემონია კავკასიის უნივერსიტეტში