კერძო სკოლა „Ib მთიები“-ის აბიტურიენტების ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში