ხარისხის მაძიებელი სტუდენტების ოფიციალური მიღება კავკასიის უნივერსიტეტში