არასამთავრობო ორგანიზაცია ,,CSMDI”-ის წევრები კავკასიის უნივერსიტეტში