თანამშრომლობის მემორანდუმი კავკასიის უნივერსიტეტსა და საქართველოს ფოსტას შორის