ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი კავკასიის უნივერსიტეტსა და ქუთაისის 30-ე საჯარო სკოლას შორის