მუდმივმოქმედი მრჩეველთა საბჭო კავკასიის ტურიზმის სკოლაში