კავკასიის უნივერსიტეტის ომბუდსმენმა სტუდენტებთან შეხვედრა გამართა