ონლაინ სემინარი პროექტის Media Dialogue 2021 for Conflict Sensitivity and Research ფარგლებში