ბექა ჭანტურიას წიგნის "სუბიექტურად ჯანმრთელი" პრეზენტაცია CU კამპუსში