საერთაშორისო კონფერენცია კავკასიის ტექნოლოგიების სკოლაში