საორიენტაციო შეხვედრა საერთაშორისო ურთიერთობებისა და პროექტების დეპარტამენტთან