ფსიქოლოგიური სემინარი თბილისში მცხოვრები ირანელი სტუდენტებისთვის