სტრატეგიული კომუნიკაციის სამაგისტრო პროგრამას ხელახალი აკრედიტაცია მიენიჭა