სკოლა „აიბი მთიების“ მოსწავლეების მიერ შექმნილი ნაშრომებისა და პუბლიკაციების შემაჯამებელი პრეზენტაცია