თენგიზ ვერულავას სამეცნიერო ნაშრომი გავლენიან გამოცემაში გამოქვეყნდა