კვლევის ხელშეწყობის დეპარტამენტი

 

 

მარიამ ჯინჭველეიშვილი

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ.: (+995 32) 237 77 77 (275)

ელ.ფოსტა: mjinchveleishvili@cu.edu.ge

ოთახი: D 11

 

ანა დევნოზაშვილი

დეპარტამენტის მენეჯერი

ტელ: (+995 32) 237 77 77 (454)

ელ.ფოსტა: adevnozashvili@cu.edu.ge 

ოთახი: D 5