პრეზიდენტის აპარატი

 

სვეტლანა ქევხიშვილი

პრეზიდენტის აპარატის ხელძღვანელი

ტელ.:(+995 32) 237 77 77 (201)

ელ. ფოსტა.: lkevkhishvili@cu.edu.ge
ოთახი.: B1