კავკასიის უნივერსიტეტის სტუდენტი „ESOMAR“–ის კონგრესზე