თბილისის 126 სკოლის ვიზიტი კავკასიის უნივერსიტეტში