კავკასიის უნივერსიტეტი უერთდება ევროპელ მკვლევართა ღამის პროექტს "მეცნიერება კაპიტანია"