კავკასიის ბიზნესის სკოლის ასოცირებული პროფესორის მაცაცო ტეფნაძის სტატია MDPI-ს საერთაშორისო რეფერირებად სამეცნიერო ჟურნალ „Land”- ში”