სახელმწიფო მართვის სკოლის დეკანი (CSG), პროფ. ეკა აკობია COST აქციის IGCOORD მკვლევარი გახდა