სტუდენტური სამეცნიერო კონფერენცია - ’’საქართველოს ევროინტეგრაციის პერსპექტივები”