ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმი მწვანე სკოლასთან