შეხვედრა რუზომბეროკის კათოლიკური უნივერსიტეტის წარმომადგენელთან