ფუნდამენტური კვლევების საგრანტო კონკურსში კავკასიის უნივერსიტეტის გამარჯვებული პროექტები