პროექტ „ასწავლე თავისუფლებისთვის“ კურსდამთავრებულებს სერტიფიკატები გადაეცათ