პროფესორ ნუგზარ სხირტლაძის სახელობის აუდიტორიის გახსნა