გაიარე რეგისტრაცია საერთაშორისო გაცვლითი პროგრამისთვის, 2024 გაზაფხულის სემესტრი