სამეცნიერო კვლევების საერთაშორისო კონგრესი თურქეთში